شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران- معرفی سرآمدان آموزش
معرفی اساتید موفق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/13 | 

جناب آقای دکتر جواد پشتان

خانم دکتر فاطمه مهدیزاده سراج

خانم دکتر آزاده تجردی

خانم دکتر فرانک منطقی
نشانی مطلب در وبگاه شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-137.18471.55842.fa.html
برگشت به اصل مطلب