شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران- صفحه اصلی
گزارش کارگاه برخط روش اجرای آزمون غیرحضوری و چالش آن در بستر مودل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/4 | 
نشانی مطلب در وبگاه شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-137.18470.60217.fa.html
برگشت به اصل مطلب