شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران- صفحه اصلی
گزارش رویداد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/31 | 
گزارش شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران دانشگاه علم و صنعت از وبینار دکتر رستمی با موضوع ارزیابی مستمر دانشجویان و آزمون سازی در سامانه آموزش غیرحضوری در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

لینک دریافت فایل
نشانی مطلب در وبگاه شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-137.18470.59908.fa.html
برگشت به اصل مطلب