شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران- صفحه اصلی
برگزاری نشست مجازی با محوریت آموزش مجازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/31 | 
در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران دانشگاه علم و صنعت نشستی مجازی با محوریت آموزش غیر حضوری برگزار نمود.
آقای دکتر مزینی در این وبینار به سخنرانی با موضوع تجارب افزایش اثربخشی آموزش الکترونیکی پرداختند .

لینک دریافت فایل

 
نشانی مطلب در وبگاه شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-137.18470.59912.fa.html
برگشت به اصل مطلب